СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Е.О.ПОМИТКІНА

Монографії, посібники та підручники:

1.    Помиткін Е.О. Духовний pозвиток учнiв у системi шкiльної освiти: Науково-методичний посiбник. - К.: УІПКККО, 1995.-152 с. – 9,5 др. арк.
2.    Помиткін Е.О. Духовний pозвиток учнiв у системi шкiльної освiти: Навчально-методичний посiбник. -2-е вид., доп.- К.: IЗМН, 1996.-164 с. – 9,5 др. арк.
3.    Помиткін Е.О. Підготовка керівників шкіл до управління процесом гармонійного розвитку учнів // Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення: Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С.Данилової, Г.А.Дмитренка. – К.: ІЗМН. - 2000. – С.76-88. – 1,5 авт. арк.
4.    Помиткін Е.О. Принцип духовності у підготовці майбутніх професіоналів // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.53-65. – 1 д.а.
5.    Помиткін Е.О., Д.Ф.Крюкова, П.С.Перепелиця, В.В.Рибалка. Принцип психологізації в особистісно розвивальній професійній підготовці учнівської молоді // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.80-89. – 1 д.а.
6.    Помиткін Е.О. Особистісно орієнтована система підготовки школярів і студентів за науково-гуманітарним профілем. Методичні підходи до особистісно орієнтованої підготовки молоді за науково-гуманітарним профілем // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.198-207. – 1 д.а.
7.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічна технологія особистісно орієнтованої підготовки майбутніх науковців-гуманітаріїв // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.208. – 0,1 д.а.
8.    Помиткін Е.О. Методика комплексної оцінки гармонійного розвитку особистості учнів // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.208-212. – 0,2 д.а.
9.    Помиткін Е.О. Методика активізації процесу самовдосконалення учнів “Перетворення” // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.212-213. –0,1 д.а.
10.    Помиткін Е.О. Методика проведення Свят творчості // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.213-216. – 0,2 д.а.
11.    Помиткін Е.О. Діагностична методика “Внутрішній світ” // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.216-218. – 0,1 д.а.
12.    Помиткін Е.О. Діагностична методика “Здійснення бажань” // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.218-220. – 0,1 д.а.
13.    Помиткін Е.О. Методика проведення школярами творчих авторських уроків // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.220-222. – 0,1 д.а.
14.    Помиткін Е.О. Спецкурс “Гармонія” для учнів початкової школи // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.222-225. – 0,2 д.а.
15.    Помиткін Е.О. Спецкурс “Психологія духовного розвитку” // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.226-227. – 0,1 д.а.
16.    Помиткін Е.О. Спецкурс “Створи себе” для старшокласників та студентів // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.227-228. – 0,1 д.а.
17.    Помиткін Е.О. Проект духовної допомоги школярів вихованцям дитячого притулку // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.228-229. – 0,1 д.а.
18.    Помиткін Е.О. Творчий літературний проект // Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді: Науково-методичний посібник (За ред. В.В.Рибалки). – Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С.229-232. – 0,2 д.а.
19.    Помиткін Е.О. Психологічні детермінанти педагогічної майстерності // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. – К.: 2003. – С.103-109.- 0,5 др. арк. ( 246с.).
20.    Помиткін Е.О. Оцінка педагогічної майстерності викладача // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. – К.: 2003. – С.239-244.- 0,5 др. арк.
21.    Помиткін Е.О. Психологічне підґрунтя педагогічної майстерності / Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія. – К.; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С.63-68.- 0,5 др. арк. (234 с.).
22.    Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: Монографія. – К.: Наш час, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с.252-278.
23.    Помыткин Э.А. 12 путей духовности. Учебное пособие. – К., «Освита Украины», 2007. – 110с., ил.
24.    Помиткін, Едуард. Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини: прогр. роботи з дітьми від 5 до 18 років / Е.Помиткін. - Навч. посібник. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).
25.    Помиткін Е.О. Вікова періодизація духовного сходження особистості // Університет майбутнього вчителя: навч.-метод. посіб. / укладач Г.М.Стадніченко; за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква,  КОІПОПК, 2010. Ч. 4 –  С.64-72.
26.    Помиткін Е.О. Специфіка творчої самоактуалізації майбутнього вчителя // Університет майбутнього вчителя: навч.-метод. посіб. / укладач Г.М.Стадніченко; за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква,  КОІПОПК, 2010. Ч. 4 –  С.78-81.
27.     Помиткін Е.О. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності: [наук.-метод. посіб.] / за наук. ред. Е.О.Помиткіна. – К.; Миколаїв, 2010. – С.30-37.
28.     Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Уроки психології для учнів початкової школи: навч.-метод. посібник / Л.В.Помиткіна, Е.О.Помиткін. – К.: Освіта України, 2011. – 244 с.
29.    Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Виховуємо читаючи: для тих, хто дбає про дітей / Любов Помиткіна, Едуард Помиткін. – К.: Шк. світ, 2011. – 184 с.
30.    Е.О.Помиткін. Вступне слово. // Я вдосконалююсь, я розвиваюсь. – Навчально-методичний посібник / О.Ф.Воронович, Л.Ю.Гобова. – Київ: 2011. – с. 4-5.
31.    Е.О.Помиткін. Консультативна діяльність на основі духовно особистісного підходу // Консультативна психологія: Навчальний посібник / І.С.Булах, В.У.Кузьменко, Е.О.Помиткін [та ін.]. – К: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012 – С.118-127.

 

Наукові статті у журналах та збірниках:

32.    Помиткін Е.О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. - К. – 1998. - №10. – С.8-11. - 1 авт. арк.
33.    Помиткін Е.О. Комплексна оцінка гармонійного розвитку учнів в управліннi навчально-виховним процесом // Освіта і управління. - 1997. - Том 1. - №4. – С.68-72. - 1 авт. арк.
34.    Помиткін Е.О. Сучаснi пiдходи до комплексної оцiнки гармонiйного розвитку учнiв // Новi технологiї навчання: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: В.О.Зайчук (гол. Ред.) та iн. - К.: IЗМН. - 1997. - Вип.19. - С.34 - 51. - 1 авт. арк.
35.    Помиткін Е.О. Використання гри у процесi гармонiйного розвитку особистостi // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С.41-42. - 0,2 авт. арк.
36.    Помиткін Е.О. Створення умов для духовного розвитку // Лiцеїст: Науково-лiтературний альманах при Донецькому державному унiверситетi. - 1994. - № 2. - С.2-4. - 0,15 авт. арк.
37.    Помиткін Е.О. Психологiчнi аспекти пpоцесу виховання у системi шкiльної освiти //Твоpча дiяльнiсть педколективiв та учнiв. - К. – 1994.- С.105-109. - 0,25 авт. арк.
38.    Помиткін Е.О. Роль сім’ї в духовному вихованні молодших школярів // Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник - К.: УДЕНЦ. – 1998. - С.28-36. - 0,6 авт. арк.
39.     Помиткін Е.О.    Методика “Перетворення” // Практична психологія та соціальна робота. - К. – 1999. - №3. - С.17-20. - 1 авт. арк.
40.    Помиткін Е.О. Творчий проект духовної допомоги гімназистів безпритульним дітям // Гімназія на зламі століть: практико-зорієнтований посібник. Ред. рада: Д.І.Петренко (голова), І.Г.Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 1999. – С.175-184.- 1 авт. арк.
41.    Помиткін Е.О. Воспитание до роджения // Журнал для батьків. – К.: 1999. - №2. – С.6. – 0,15 авт. арк.
42.    Помиткін Е.О. Духовна самореалізація в контексті життєтворчості особистості. // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред.кол. Н.Софій (голова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор), та ін. – К.: Контекст, 2000. – С.129-134. – 1 авт. арк.
43.    Помиткін Е.О. Психологічне забезпечення особистісного розвитку гімназистів // Управління гімназією: досвід, проблеми, творчий пошук: Практико-зорієнтований посібник. Ред. рада: В.Д.Баталова (голова), В.В.Сгадова (науковий редактор) та ін. – К., 2000. – С 166-173. – 0,8 др. арк.  
44.    Помиткін Е.О. Актуальні питання духовно орієнтованої підготовки та діяльності практичного психолога / Актуальные проблемы профессиональной подготовки практических психологов. Сборник научных трудов. Приложение № 10 (15) к научному журналу «Персонал», № 5 (59), 2000 – С.37-39.
45.    Помиткін Е.О.  Духовні засади трудової діяльності та професійної підготовки особистості // Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С.68-81.
46.    Помиткін Е.О.  Естетичні якості особистості у становленні професійної майстерності фахівця. // Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С.104-109.
47.    Помиткін Е.О. Підготовка до науково-гуманітарних професій (на прикладі професії психолога) // Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С.241-248.
48.    Помиткін Е.О. Професії художньо-естетичного профілю // Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С.271-275.
49.    Помиткін Е.О. Релігійна діяльність // Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С.284-290.
50.    Помиткін Е.О. Розвиток у майбутніх професіоналів здатностей до конкурентоспроможної діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - К.: ІПП ПО АПН України. - 2001.-№2. – С.113-118. – 1,0 авт. арк.
51.    Помиткін Е.О. Актуальні питання духовно орієнтованої підготовки практичних психологів // Професійна освіта: педагогіка і психологія. Польсько-українький журнал. Ченстохова – Київ. – 2001. – С. 497-509.
52.    Помиткін Е.О. Розвиток духовності як умова професійної майстерності  майбутнього вчителя / Е.О.Помиткін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. / Редкол: І.А.Зязюн (голова) та ін. -  К.; Вінниця: ДОВ “Вінниця”,  2002. – Ч.2– С.348 – 353.
53.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічні засоби розвитку духовного потенціалу учнівської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика: Наукові записки. – 2002. - Випуск 1. – С. 216-225 (1,5 авт. арк.).
54.    Помиткін Е.О. Духовно-орієнтований підхід в процесі психологічного консультування учнів // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Наук. Світ, 2002. – Випуск 3. – С. 102-106.
55.    Помиткін Е.О. Психологічний зміст педагогічної майстерності. Наукові записки Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки №4. - Частина 2. - Ніжин 2002.-С.5-8 (0,5 авт.арк).
56.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічні підходи до оцінювання педагогічної майстерності викладача  // Вісник Черкаського університету. – Випуск 43. – Черкаси. – 2002. – С.123-127. (0,5 авт.арк.).
57.    Помиткін Е.О. Психологічні підходи до діагностики духовного розвитку учнівської молоді // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. У 2-х част. – Ч-1. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2003.- С.145-150.
58.    Помиткін Е.О. Творчий проект як засіб духовної самореалізації учнівської молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник / Керівник авторського колективу – директор ліцею міжнародних відносин №51 С.М.Шевцова. Науковий керівник і редактор – канд. істор. Наук І.Г.Єрмаков. – К.:, Видавництво “Департамент”, 2003.- С.310-315. – 0,8 др. арк.
59.    Помиткін Е.О. Ідеали краси, добра та істини у розвитку духовності майбутнього професіонала // Педагогічний процес: теорія і практика / Збірник наукових праць. Випуск 2. - Київ – 2003. – С.267-276.
60.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічне забезпечення духовної самореалізації учнівської молоді // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Збірник наукових праць / За редакцією І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. – Київ, 2003. – С.587-594.
61.    Помиткін Е.О. Діагностика духовного pозвитку в процесі формування гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За редакцією Л.Л.Товажнянського та О.Г.Романовського. – Вип.1 (5). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – С.290-298. (636 с.)
62.    Помиткін Е.О. Розвиток духовного потенціалу майбутнього викладача професійної школи як психолого-педагогічна проблема // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (За редакцією Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало).- К., Ченстохова, 2004. – Вип. VІ. – С.253-263. (1 авт.арк.).
63.    Помиткін Е.О. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи / Психолог. - №6 (102), лютий 2004. – С. 2-3 (0,2 авт. арк.).
64.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічні засади духовно орієнтованої підготовки спеціалістів науково-гуманітарного профілю / Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2004. - №6.- С.137-144. (0,5 авт. арк.).
65.    Помыткин Э.А. Особенности духовного развития личности будущих учёных и инженеров в условиях школ нового типа // Синергетика в междисциплинарном подходе современной психологии: Сб. науч. Тр. / Под ред. Р..Х. Тугушева. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2005. – С.113-121.
66.    Помиткін Е.О. Вікова періодизація духовного зростання професіонала // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (За редакцією Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало).- К., Ченстохова, 2006. – Вип. VІІІ. – С.93-101 (0,6 авт.арк.).
67.    Помиткін Е.О. Діагностика духовного розвитку учнівської молоді засобами сучасної психології // Педагогічний процес: теорія і практика / Збірник наукових праць. Випуск 2. - Київ – 2006. – С.188-198.
68.    Помиткін Е.О. Розвиток педагогічної майстерності викладача сучасного професійного ліцею // Проблеми і напрями розвитку особистісної готовності педагогів і учнів професійного ліцею до творчої та інноваційної діяльності: Збірник науково-методичних матеріалів / За ред. А.П.Красовського і В.В.Рибалки; кол. авторів. – К.: ІПП ПО АПН України та УПТО ГУОН КМДА, 2006. – с.35-41.
69.    Помиткін Е.О. Актуалізація проблеми духовного розвитку особистості в історичному поступі психологічної науки // Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. VІІІ, вип. 6. – К., 2006 – С.215-222.
70.    Помиткін Е.О. Ціннісно-смисловий дисонанс як фактор внутрішньоособистісного конфлікту // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Т-во конфліктологів України. Вип.5: Актуальні проблеми конфліктологічної експетризи – 2006. – С.68-74.
71.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічне забезпечення процесу духовного зростання учнівської молоді в закладах освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць . – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006. - №5. – С.33-40.
72.    Помиткін Е.О. Індивідуально-психологічний та еволюційно-історичний виміри духовного розвитку особистості // Наукові записки Інcтитуту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип.. 27. – С.202-211.
73.    Помиткін Е.О. Філософсько-психологічний зміст поняття духовності та духовного розвитку особистості // Збірник наукових праць Інcтитуту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. ТVIII, част.9.- К., 2006 – С.279-286.
74.    Помиткін Е.О. Вікова періодизація духовного сходження особистості / Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – Львів. – 2006. - №3. – С.87-98.
75.    Помиткін Е.О. Індивідуальне психологічне консультування учнівської молоді на засадах духовно орієнтованого підходу // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2006. - №2(17). – С.101-104. (0,5 др. арк.).
76.    Помиткін Е.О. Проектування навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі з урахуванням закономірностей духовного розвитку особистості // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Сб. наукових праць.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. - № 15 (39). – С.55-59.
77.    Помиткін Е.О. Розвиток духовної обдарованості учнівської молоді в умовах творчої соціально корисної діяльності // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2006. - №3(18). – С.130-134.
78.    Помиткін Е.О. Атеїстичні, релігійні та духовні орієнтири в освітньому просторі України // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць . – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. - №6. – С.75-80.
79.    Помиткін Е.О. Соціально-психологічні умови процесу духовного розвитку особистості // Соціальна психологія / Український науковий журнал.-№1(21), 2007. – С.104-111.
80.    Помиткін Е.О. Утвердження єдності між поколіннями як засіб духовної самореалізації молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип.17 (20). - С.186-192.
81.    Помиткін Е.О. Духовна самореалізація учнівської молоді в умовах профільного навчання / Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – Львів. – 2007. - №1. – С.171-177.
82.    Помиткін Е.О. Специфіка забезпечення процесу духовного зростання молоді в закладах позашкільної освіти // Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ІХ, ч.4. - К., 2007. - С.303-310.       
83.    Помиткін Е.О. Духовне зростання та самореалізація особистості в сучасних соціокультурних умовах / Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – Львів. – 2007. - №2. – С.155-163.        
84.     Помиткін Е.О. Ідеї соборності особистості у філософсько-психологічній спадщині // Філософія педагогічної майстерності: Зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Редкол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2008. – С.274-281.
85.    Помиткін Е.О. Психологічні механізми духовного розвитку професіонала: сутність та діагностика // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (За редакцією Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало).- К., Ченстохова, 2008. – Вип. Х. – С.281-287.
86.    Помиткін Е.О. Проблема духовного розвитку особистості в історичному становленні психологічних поглядів / Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За ред. С.Д.Максименка, М.В.Папучі. – Київ-Ніжин, 2008. – Том 10. – Вип.6. – Частина 2. – С.169-173.
87.    Помиткін Едуард, Перепелиця Петро, Рибалка Валентин. Експериментальні пошуки з проблем педагогічної психології і психології праці // Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір: зб. наук. пр. / за ред. І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало. – К.; Хмельницький, 2008. – С.189-197.
88.    Eduard O. Pomytkin. Motives for the development of a personal responsibility // Ksztalcenie ustawiczne do wielokulturowosci / pod redakcia Tadeusza Lewowickiego i Franciszka Szloska. – Warszawa – Radom. - 2009. – s. 417-420.
89.     Едуард Помиткін. Реалізація духовно-особистісного підходу в системі неперервної освіти. // Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності: зб. наук. пр. / за заг. ред. І.А.Зязюна; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К.; Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – С.113-121.    
90.    Едуард Помиткін. Історико-психологічний контекст проблеми духовного розвитку особистості // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (За редакцією Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало).- К., Ченстохова, 2009. – Вип. ХІ. – С.43-50.
91.    Едуард Помиткін. Етико-психологічні аспекти проблеми впровадження сучасних інформаційних технологій // Соціальна психологія / Український науковий журнал.-№1(39), 2010. – С.161-165.
92.    Едуард Помиткін. Духовне подвижництво як вершинний соціально-психологічний феномен життєвого шляху особистості // Соціальна психологія / Український науковий журнал.-№2(40), 2010. – С.59-66.
93.    Помиткін Е.О. Духовно-особистісний підхід у процесі активізації творчого розвитку вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика / Збірник наукових праць. Випуск 2. - Київ – 2010. – С.241-250.
94.        Едуард Помиткін. Психологічні механізми духовного розвитку сучасного професіонала // Соціальна психологія / Український науковий журнал. - №4, 2010. – С.47-54.
95.     Едуард Помиткін. Духовно-професійний дисонанс як психологічний фактор зміни професійної спрямованості особистості в дорослому віці / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи // Зб. Наук. праць. – Вип. 2. – Київ – 2010. – С.65-72.  
96.    Eduard Pomytkin. Duchowa asceza psychologiczne zjawisko życia osobowości // Semper in altum. Zawsze wzwyz. – Stalowa wola. – 2010. – s.337–346.
97.    Едуард Помиткін, Георгій Балл, Валентин Рибалка, Євген Верещак, Олександр Губенко. До 80-річчя від дня народження Петра Степановича Перепелиці (1930-2009) // Практична психологія та соціальна робота. - К. – 2010. - №10. – С.57-63.
98.    Помиткін Е.О. Міжособистісна взаємодія з науковим керівником як чинник захисту дисертанта / Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 1. – К.: КиМУ, 2010. – С.157-169.
99.    Помиткін Е.О. Етико-психологічні аспекти успішної професійної взаємодії між науковим керівником і дисертантом  // Педагогічний процес: теорія і практика /  Збірник наукових праць. - Випуск 3. - Ч.ІІ - Київ – 2010. – С.242-249.
100.    Духовний розвиток особистості в еволюційно-історичному, культурологічному та індивідуально-психологічному вимірах // Проблеми загальної та педагогічної психології / Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІІ, част. 7. - К., 2010. - С.364-372.       
101.    Едуард Помиткін. Мотивація духовного розвитку особистості як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота. - К. – 2011. - №5. – С.9-12.
102.    Помиткін Едуард. Розвиток емоційної складової духовної культури педагога // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Випуск 1. – К., Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка. – 2011. - С.84-93.
103.    Е.О.Помиткін. Здатність до керування власними емоційно-почуттєвими станами у процесі професійної діяльності вчителя // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-Український щорічник (За редакцією Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало).- К., Ченстохова, 2011. – Вип. ХІІІ. – С.181-189.
104.    Е.О.Помиткін. Консультативна діяльність практичного психолога на основі духовно-особистісного підходу // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2012 р. – с.382-389.
105.    Е.О.Помиткін. Створення сприятливої емоційної атмосфери на уроці як чинник успішної професійної взаємодії учителя з учнем // Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: зб. наук. праць: у 2-х ч. – Ч.1/ за наук. ред. В.В.Рибалки, Е.О.Помиткіна. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – С.318-328.

 

Методичні рекомендації:

104.    Помиткін Е.О. “Перетворення": iгрова дiагностично-корекцiйна методика свiдомого удосконалення особистостi в колективi: Методичні рекомендації. - К.: ДАККО, 1997. - 14 с. - 0,7 авт. арк.
105.    Помиткин Э.А. Краткие советы по воспитанию ребёнка до 7 лет (для будущих и настоящих родителей): Методические рекомендации - К., 1998. – 16 с.: ил. - 0,8 авт. арк.
106.    Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби. Автореф. дис... кандидата психологічних наук. - К.: ІПППО АПН України, 1998 - 21 с.
107.    Помиткін Е.О. Розвиток особистості учня і вчителя: гуманізація управління в школі. – Методичні рекомендації. - К.: ІПППО АПН України. – 1999. - 40 с. - 3 др. арк.
108.    Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Гармонія: спецкурс для початкової школи. - К.: ІПППО АПН України. - 1999. -  22 с.
109.    Помиткін Е.О., Помиткіна Л.В. Виховання до 12 років: психологічні поради. – Методичні рекомендації. - К., 2001. - 22 с.: іл.
110.    Бібліографічний покажчик основних наукових праць членів спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 // Укладачі: Помиткін Е.О., Турчина І.В. – К: “Автореферат”, 2007. – 34 с.
111.    Помиткін Е.О. Програма спецкурсу “12 шляхів духовності”. – К.: Освіта України, 2007. – 28с
112.    Помиткін Е.О. Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді. - Автореферат дис… доктора психологічних наук. – К.: ІПООД АПН України, 2009. – 42 с.
113.    Вступне слово // Методики професійного визначення / Олена Мерзлякова, Галина Євдокимова. – К.: Шк. Світ, 2011. – С.5-6.

 

Тези доповідей на наукових конференціях:

114.    Помиткін Е.О. Деякі аспекти удосконалення перепідготовки керівників // Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25 листопада 1994 р. - К. – 1995. - С.167-168. - 0,1 авт.арк.
115.    Помиткін Е.О. Самореалiзацiя особистостi учня в контекстi управлiння освiтнiм процесом // Пiслядипломна освiта педагогiчних кадрiв: проблеми розвитку: Матерiали звiтної наукової конференцiї 31жовтня - 1 листопада 1996р. – С.159-161. - 0,2 авт. арк.
116.    Помиткін Е.О. Духовний розвиток дітей та молоді у закладах позашкільної освіти // Реформування діяльності еколого-натуралістичних центрів: соціальне замовлення і попит: Матеріали науково-практичної конференції. - К.: УДЕНЦ. -  1997. - С.11-17. - 0,4 авт. арк.
117.    Помиткін Е.О. Інноваційні підходи до збагачення духовного досвіду учнів // Актуальні проблеми теорії і практики післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів: Матеріали звітної наукової конференції 5-6 березня 1998 р. – К.: ДАККО. - 1998. - Ч. 2 . - С.153-155. - 0,2 авт. арк.
118.    Помиткін Е.О., Челомбітько В.Ю. Створення інноваційної моделі школи особистісного розвитку в умовах гуманізації ідеї національної педагогіки. Інтелігенція – гуманна об’єднувальна сила сучасного суспільства. - К.: Стилос, 1999. - С. 73-76. - 0,25 др. арк.
119.    Помиткін Е.О. Психологічні аспекти проблеми виявлення та розвитку лідерських якостей особистості майбутнього професіонала / Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-17 травня 2000 року. / за редакцією С.О.Сисоєвої і О.Г.Романовського. – Харків: ХДПУ, 2000. – С.290-293.
120.    Помиткін Е.О. Психолого-педагогічні аспекти підготовки учнівської молоді за науково-гуманітарним профілем. // Стан та перспективи професійної орієнтації трудового і професійного навчання та професійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 лютого, 2002 р., м.Бориспіль. – К: Інститут проблем виховання АПН України, 2002р. – Ч.1, С.107-111 (1 авт. арк.).
121.    Помиткін Е.О. Духовний розвиток особистості як стратегічна мета освітньої діяльності // На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров’я у сучасному світі. / / Міжнародна науково-практична конференція.  31 травня-1 червня 2002 року, м.Київ, Тези доповідей. – С.63 (0,25 авт. арк.).
122.    Помиткін Е.О. Психологічні аспекти духовного становлення учнівської молоді. // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования / Сборник статей по материалам ІІ международной научно-практической конференции. Сумы – Бердянск, 25-27 июня 2002 г. – С.108-110 (0,5 авт. арк.).
123.    Помиткін Е.О. Психологічне забезпечення духовного становлення молоді в позашкільних навчальних закладах // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 23-25 жовтня 2002 р. / Укл. І.Д.Бех, О.В.Биковська, В.В.Вербицький, Л.І.Ковбасенко та ін. – К.: РНННЦ “ДІНІТ”. – 2003. – С.42-48.
124.    Помиткін Е.О. Методологічні підходи до особистісно орієнтованої підготовки молоді за науково-гуманітарним профілем / Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (17-18 грудня 2001 р.). – Т.3. – К.: Міленіум, 2002. – С.165-168.
125.    Помыткин Э.А. Развитие способностей к управленческой деятельности в процессе повышения психолого-педагогического мастерства учителя. Управління в гімназії та ліцеї в умовах становлення й розвитку системи національної освіти: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Плеяди, 2003. – С.12-15 (0,5 авт.арк.).
126.    E.O. Pomytkin. Development of Spiritual Potential of Student Youth as the Strategic Aim of Education // International Conference on Higher Education Innovation. - Kiev, May 16-19,  2003. – Р.202.
127.    Помиткін Е.О. Врахування психологічних закономірностей духовного розвитку особистості при побудові психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу // На порозі нової доби: актуальні моделі освіти та здоров’я / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Київ, 22-25 травня 2003р. – С.54.  
128.    Помиткін Е.О. Психологічне забезпечення духовного становлення молоді в позашкільних навчальних закладах // Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції,  Київ,  23-25 жовтня 2002 р. / Укл. І.Д.Бех, О.В.Биковська, В.В.Вербицький, Л.І.Ковбасенко та ін. – К.: РНННЦ “ДІНІТ”. – 2003.-С.42-48. (1 авт.арк.).
129.    Помиткін Е.О. Реалізація педагогічної майстерності вчителя засобами проектної діяльності // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 29 березня – 1 квітня 2005 р.). – К., НПУ, 2005. – С.46-47.
130.    Помиткін Е.О. Специфіка мотивації духовного розвитку особистості // Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства / VIII Міжнародний форум / Київ.: Плеяди, 2008р. – С.30-31.
131.    Помиткін Е.О. Взаємодія психологічних механізмів духовного розвитку в процесі становлення соборності особистості // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в умовах соборної України: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ: ІПООД, 2008. – С.17-19.
132.    Помиткін Е.О. Ідеали Краси, Добра та Істини як світоглядні орієнтири особистісного розвитку // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С.66-75.
133.    Помиткін Е.О. Філософсько-психологічний зміст поняття «соборності особистості» // Психолого-педагогічні засади розвитку соборності особистості: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ПВТП «LAT & К», 2009. – С.30-32.
134.    Теоретичне підґрунтя проблеми духовного розвитку майбутніх професіоналів // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції – Хмельницький, ТУП, 2009. – С.64-69.
135.    Помиткін Е.О. Розвиток духовного потенціалу у процесі творчої самоактуалізації вчителя / Едуард Помиткін // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звітної наук. конф. Ін–ту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 р. – Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2010. – С. 81–82.
136.    Е.О. Помиткін. Психологічні аспекти розвитку духовної культури викладача вищої школи // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції (10-11 листопада 2011 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – с.56-57.
137.    Помиткін Е.О. Психологія професійного вибору. Рецензія //Психологія і особистість: науковий журнал.- Київ- Полтава, №2 (2) 2012с.171-172
138.    Едуард Помиткін. Духовність особистості як основа нової парадигми освіти. Педагогічна газета №6 (214), червень 2012. – с.6.

 

Дисертації:

139.    Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби. Дис... кандидата психологічних наук. – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – ІПППО АПН України - 1998, 146 с.
140.    Психологічні закономірності та механізми духовного розвитку дітей і молоді. Дис... доктора психологічних наук. – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – НПУ ім.М.П.Драгоманова - 2009. - 527 с.

blog-b blog-bblog-b